Wanneer logopedie?
Het woord logopedie is een samentrekking van de Griekse woorden logos, (woord) en paideia (opvoeding).Logopedisten behandelen mensen die problemen hebben met uitspraak, taal, primaire mondfuncties (eten, drinken en slikken), ademhaling, stem, gehoor en lees- en schrijfproblemen (dyslexie). En al deze categorien zijn weer onder te verdelen in een heleboel verschillende stoornissen.
Hierbij een (beknopt) overzicht van de gebieden waarbij logopedische behandeling zinvol kan zijn;

(Indien medisch noodzakelijk kunnen de behandelingen ook aan huis plaatsvinden.)

Adem/stem:

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid, astma, COPD
 • heesheid; een schorre stem, problemen met luidheid of zingen
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen
 • hyperventilatie
 • spreken in het openbaar (niet door alle zorgverzekeraars vergoed!)
 • stemproblemen en stemverandering

Spraak:

 • stotteren
 • broddelen
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
 • neusspraak (zoals bijv. bij schisis)
 • onduidelijk spreken
 • aangezichtsverlamming

Taal:

 • taalontwikkelingsproblemen
 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een CVA of hersentrauma)
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)
 • communicatiestoornissen door een verstandelijke beperking of bij dementie

Gehoor:

 • luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)
 • auditieve verwerkingsproblemen
 • spraakafzien (o.a. liplezen)
 • verworven slechthorendheid of plotsdoofheid

Mondmotoriek, eten en drinken:

 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • open mondgedrag
 • eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
 • slikstoornissen bij volwassenen
 • duim-, vinger- of speenzuigen

 

Specialisaties:

 • spraak-taalontwikkeling van het (jonge) kind
 • stemproblemen (ook bij zangers)
 • dyslexie
 • sensorische integratieproblemen
 • studievaardigheidsproblemen
 • oromyofunctionele therapie (OMFT)
 • Pré verbale logopedie

 

Logopedie is volop in ontwikkeling!