Logopedie wordt ook in 2024 volledig vergoed vanuit de basisverzekering!  We hebben voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten!

Wanneer u ouder dan 18 bent dient u het eerste gedeelte uit uw eigen risico te betalen mits u dat nog niet gebruikt heeft.

Wilt u meer informatie mail dan naar: info@logopediepraktijkpunt.nl