Het team van Logopediepraktijk Punt

Contact en werkwijze

Hoofdvestiging logopediepraktijk Punt:

Koninginneweg 60
3331 CG Zwijndrecht
Tel. 078-6120722
info@logopediepraktijkpunt.nl

De praktijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en per auto. Er is gratis parkeergelegenheid in de nabije omgeving van het pand (gelieve niet te parkeren voor pand nr. 62).

Voor mindervaliden is het mogelijk om direct voor de praktijk te parkeren.

Openingstijden:
De praktijk is de gehele week geopend van 08:00 uur tot ongeveer 17:30 uur. Indien medisch noodzakelijk kunnen de behandelingen ook aan huis plaatsvinden.

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden voor onderzoek en/of behandeling na doorverwijzing door huisarts of specialist. Aanmelding voor logopedie kan via de telefoon of per e-mail. Wij nemen tijdens behandeling de telefoon niet op, spreek de voicemail in dan bellen wij u terug.

Intake:
Tijdens de eerste sessie vindt het intakegesprek plaats. Hierin wordt de hulpvraag geformuleerd.

Onderzoek:
Na het intakegesprek volgt het logopedisch onderzoek. Hiervoor zijn een of meerdere sessies nodig. Aan de hand van de resultaten wordt de diagnose gesteld en wordt er een behandelplan gemaakt.

Behandeling:
De diagnose en het behandelplan worden met de ouders of de client besproken. Indien akkoord wordt het behandelplan vervolgens uitgevoerd. Afhankelijk van de ernst van het probleem vinden er een of twee behandelingen per week plaats. In overleg wordt gekozen voor een dag en tijdstip dat binnen uw mogelijkheden past. Een behandeling duurt gemiddeld 25 minuten.

Elke sessie ontvangt de ouder of de client huiswerk. Het thuis herhalen van de oefeningen is een voorwaarde voor het slagen van de therapie.

U wordt vriendelijk verzocht om bij de eerste afspraak het volgende mee te nemen:

  • Verzekeringsgegevens (pasje verzekeringen)
  • Verwijsbrief van arts of specialist
  • Identiteitsbewijs
  • Andere belangrijke gegevens/onderzoeksresultaten